Categorieën
Economie

Nee, Amsterdam heeft de City niet ingehaald

Oorspronkelijke tekst (Engels): The Spectator, 11 februari 2021

fotografie: Money & Markets

door Gerard Lyons

Gerard Lyons is een deskundige op het gebied van de wereldeconomie, de mondiale financiële markten en het economisch en regelgevingsbeleid, met de nadruk op het internationale bankwezen. Hij is adviseur geweest van de Britse premier Boris Johnson.

Londen is het belangrijkste financiële centrum van Europa en een van de twee belangrijkste financiële centra ter wereld. Het is onwaarschijnlijk dat dit na Brexit zal veranderen. Londen moet het vooral opnemen tegen New York, Singapore, Hongkong en andere centra zoals Shanghai, die de komende jaren zullen opkomen.

De kop van een hoofdartikel in de Financial Times anderhalve week geleden luidde echter: ʻAmsterdam verdringt Londen als Europaʼs belangrijkste handelscentrum voor aandelen.ʼ Het artikel meldde op correcte wijze dat er vorige maand meer aandelen zijn verhandeld op ʻEuronext, Amsterdam en op de Nederlandse takken van CBOE Europe en Turquoiseʼ dan ʻin Londen.ʼ

Hoewel de gegevens in dit verhaal natuurlijk juist zijn, moeten zij in de juiste context worden geplaatst om de juiste conclusies te kunnen trekken. Er zijn waarschijnlijk zeventien beurzen in West-Europa. Euronext is de derde qua omvang, de Deutsche Börse de tweede en de London Stock Exchange (LSE) de eerste. Maar Londen is niet alleen de LSE.

In feite verloopt het grootste deel van de handel nooit via deze beurzen. Het overgrote deel van de handel vindt plaats via zogenoemde ʻsystematic internalisersʼ binnen grote, in Londen gevestigde handelsfirmaʼs. Dit is waar banken en andere financiële ondernemingen intern transacties matchen tussen cliënten, zoals personen en instellingen. Dan zijn er nog de ʻblock tradesʼ en ʻdark pools.ʼ Dit zijn particuliere handelsbeurzen of -forums waar gebruikers een zekere mate van anonimiteit genieten. Zij kunnen populair zijn bij institutionele beleggers die grote orders willen uitvoeren zonder dat dit openbaar wordt, zodat de koersen niet onnodig beïnvloed worden. Het overgrote deel van deze handel, die in Londen geconcentreerd is, is dus niet op de publieke beurzen te vinden.

Bovendien betreft het bericht in de FT louter de EU-handel. Die is uiteraard belangrijk, maar vormt slechts een deel van de internationale handel die in Londen plaatsvindt. In feite is het Londense ecosysteem enorm groot.

Wat het artikel onbelicht laat, is dat al deze activiteiten niet betekenen dat bedrijvigheid naar Amsterdam verhuist. Er worden alleen meer transacties binnen de EU geboekt, omdat de EU-toezichthouders dat nu eenmaal eisen. Belangrijker is echter dat de economische waarde van die activiteiten in Londen blijft – in die zin dat activiteiten zoals afwikkeling, clearing en risicobeheer daar nog steeds worden uitgevoerd.

Amsterdam is een natuurlijke keuze, omdat het zelfs vóór de Brexit al geruime tijd het centrum van de Europese optiehandel was. Natuurlijk mag de City niet zelfgenoegzaam zijn. Het was echter altijd al waarschijnlijk dat de handel in regionale centra zoals Amsterdam relatief zou toenemen.

Zoals ik en anderen hebben aangegeven, zullen bedrijven na de Brexit veranderingen moeten doorvoeren, afhankelijk van hun bedrijfsmodel. Voor sommige firmaʼs zal dit betekenen dat zij een deel van hun personeel zullen moeten detacheren in Dublin, Luxemburg, Parijs, Frankfurt en Amsterdam, of dat zijn daar meer zaken zullen moeten doen. De reden is dat ze op die manier hun in de EU gevestigde cliënten binnen de EU beter kunnen bedienen. Ook dit was vóór de Brexit al bekend.

Voor andere bedrijven betekent dit echter dat zij meer zaken zullen doen in Londen. Ondanks de gevolgen van Covid voor Londen als plaats om te wonen, werken en te bezoeken, is de positie van de City nog steeds zeer sterk. De Britse toezichthouders hebben in het licht van de onzekerheid een tijdelijke vergunningsregeling voor drie jaar toegekend aan ondernemingen die in Londen zaken willen doen. Het grote aantal ondernemingen dat hiervan gebruik heeft willen maken (naar verluidt 1500), getuigt van de aantrekkingskracht van de City en van het feit dat veel ondernemingen, gezien hun bedrijfsmodel, de toegang tot Londen nodig hebben. Dit succes is nóg een positief punt voor het Verenigd Koninkrijk.

Het succes van financiële centra hangt af van een combinatie van hun natuurlijke kenmerken, het toezichthoudende klimaat en de plaats waar cliënten zaken willen doen.

Zelfs als je negatief bent over de Brexit, zul je de inherente pluspunten van Londen moeten erkennen als Brexit-proof. Anderen, waaronder ikzelf, zijn van mening dat die pluspunten door de Brexit juist nog zijn versterkt en dat we optimistisch moeten zijn over wat ons te wachten staat. Tot deze pluspunten behoren het Engelse gewoonterecht, de tijdzone, de taal, de flexibele beroepsbevolking, de creatieve centra en de vaardigheden, kennis en ervaring die in Londen voorhanden zijn. Londen heeft bewezen een goede plaats te zijn om zaken te doen; vandaar zijn wereldwijde aantrekkingskracht.

Het toezichthoudende klimaat is van vitaal belang: zoals de gouverneur van de Bank of England onlangs duidelijk heeft gemaakt, moet het Verenigd Koninkrijk zich niet als regelneef gedragen. In feite kan het land nu optimaal gebruik maken van de mogelijkheid om indien nodig van de regels af te wijken. Tegelijkertijd zal het Verenigd Koninkrijk de agenda op mondiaal niveau blijven helpen bepalen, wat van cruciaal belang is voor een groot aantal bedrijven in de City.

Tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn er ongeveer zeventien soorten gelijkwaardigheid die moeten worden aangepakt (gelijkwaardigheid staat hier voor de erkenning tussen staten van elkaars regelgeving op het gebied van het toezicht op goederen en diensten). Gelijkwaardigheid is leuk om te hebben, maar onafhankelijkheid op het gebied van het toezicht is een must. Dat is de sleutel.

Dan is er nog de plek waar klanten zaken willen doen. Ook dit is in het voordeel van Londen. Mark Carney heeft er in 2017 al op gewezen dat als de clearing door de EU-aanpak naar de eurozone zou worden gedwongen, het risico bestond dat de markt zou worden gesegmenteerd, met als gevolg dat er meer kapitaal opzij zou moeten worden gezet, waardoor de kredietverleningscapaciteit zou afnemen. Dat zou de in de EU gevestigde banken niet ten goede komen. Dit risico bestaat nog steeds.

In sommige opzichten proberen de EU-toezichthouders een ommuurde tuin te creëren. Als zij dit streven doorzetten, zullen we naar alle waarschijnlijkheid een herhaling te zien krijgen van de tendens van een halve eeuw geleden, toen strenger toezicht in de VS leidde tot een verplaatsing van de handel naar Londen, in samenhang met de groei van de euro-dollarmarkt. Deze keer kan het echter de euro-euro-markt zijn die in Londen tot bloei komt, als de plaats waar cliënten zaken willen doen.

Belangrijk is dat de gebeurtenissen van begin dit jaar duidelijk maken dat de City of London momenteel een dynamische cheerleader ontbeert, die het op het wereldtoneel voor haar kan opnemen. Net als op het gebied van de economische vooruitzichten is er behoefte aan een duidelijke langetermijnvisie voor de financiële sector.

Het is opmerkelijk hoe de kijk op de situatie in de City is veranderd. De werkgelegenheid is er toegenomen. Men is het erover eens dat het voordelen biedt dat het Verenigd Koninkrijk zijn eigen agenda voor het toezicht vaststelt en zo nodig van de EU kan afwijken, zodat het zijn voorsprong op de wereldmarkt kan behouden. Zoals we hebben gezien, heeft Londen ook een concurrentievoordeel verworven op een paar van de belangrijkste groeigebieden, zoals die van de groene financiering en de financiële technologie (ʻfintechʼ), voortbouwend op zijn eerdere sterke positie op groeigebieden als de islamitische financiering en de offshore Chinese renminbi.

Verschillende Europese toezichthouders willen graag een graantje meepikken van de Londense taart. Wij zullen proactief moeten reageren en ervoor moeten zorgen dat Londen een goede plaats blijft om zaken te doen.

Vertaling: Menno Grootveld

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.