Categorieën
Politiek

De duistere achtergronden van QAnon – deel II

fotografie: MO Magazine

door Peter Edel

Peter Edel (Amsterdam, 1959) is fotograaf en publicist. Tussen 2010 en 2018 volgde hij de politiek in Turkije voor de websites Joop, De Wereld Morgen, MO, Turkijeblog en Turksnieuws. Sinds 2018 schrijft hij vooral over extreemrechtse netwerken en de raakvlakken daarvan met cybertechnologie.

In mijn artikel De duistere achtergronden van QAnon – deel 1 beschreef ik Cicada 3301 en hoe vanuit deze mysterieuze Alternate Reality Game op internet de omgeving ontstond waarbinnen de Q Clearance Patriot zijn QAnonsens wereldkundig maakte. Als uitgangspunt nam ik de Financial Times-video Is QAnon a game gone wrong?. Het is vrij uitzonderlijk dat deze krant zo diep inging op de oorsprong van QAnon. De meeste media zijn daar terughoudend over, zoals in Nederland, waar nog vrijwel niets over dit thema is verschenen. Het is niet vreemd dat redacties hiervoor terugschrikken, in aanmerking genomen dat het bij de FT tot een tamelijk onoverzichtelijk geheel leidde. Dit artikel is voor een deel dan ook wederom een poging om het bos ondanks de bomen zichtbaar te houden.

Is QAnon a game gone wrong? was voor een belangrijk deel gebaseerd op een interview met Jim Stewartson, een vertegenwoordiger van het anti-Q-netwerk in de VS. Stewartson noemde de als musicus en componist te boek staande Thomas Schoenberger als schakel tussen Cicada 3301 en QAnon. De buitenwacht zal Schoenbergers naam wellicht niet direct bekend voorkomen, maar bestrijders van de Q-sekte hebben aan zijn initialen genoeg om te weten over wie het gaat.

Volgens Stewartson wilde Schoenberger Cicada 3301 gebruiken om slimme deelnemers aan dat internetspel te radicaliseren. Alleen al door deze uitspraak behoeft Schoenberger nadere aandacht. Hij vormt dan ook de rode lijn in dit artikel, al zal het niet alleen om hem draaien. Integendeel, de lezer zal via Schoenbergers duistere antecedenten belanden bij conspirituality, het punt waar New Age-ideeën en complottheorieën samenvallen. En uiteindelijk zelfs bij een postmodern Messiaans verhaal.

Bij de vraag of Schoenberger het brein is achter de Q Drops zal ik niet stil staan. Omdat de Q Drops duidelijk meerdere auteurs kenden, maar ook omdat de vraag niet erg relevant is. Zoals ik in het eerste artikel al schreef moet de eerste de beste idioot in staat worden geacht om loze voorspellingen te doen. Wanneer de blik te veel wordt gefixeerd op de identiteit van Q ontstaat bovendien het risico dat de bredere context waarbinnen QAnon kon ontstaan en verspreid werd, uit het oog wordt verloren.

Die kant ging het op met de Amerikaanse documentairemaker Cullen Hoback in zijn recente HBO-serie Q Into The Storm. Ron Watkins, de zoon van 8chan-eigenaar Jim Watkins, kwam hier naar voren als de schrijver van de Q-Drops. Het was echter al bekend dat vader en zoon Watkins er mee te maken hadden, dus de toegevoegde waarde van die kennis was twijfelachtig, terwijl door alle aandacht voor het ‘nieuws’ het grotere geheel deels uit het oog werd verloren. Anders gesteld: om QAnon te kunnen duiden is het essentieel om voorbij de identiteit van Q te kijken. Iemand als Thomas Schoenberger verschijnt dan al snel in het blikveld. Vooral wanneer dat blikveld zich uitstrekt tot vóór het verschijnen van de eerste Q Drop.

FBIAnon

Zoals ik in het vorige artikel al schreef verschenen ook vóór de eerste Q Dropop 28 oktober 2017 al berichten van ‘anons’ op de imageboard website 4chan. Dat wil zeggen, van verspreiders van complottheorieën die zich achter een fictieve identiteit verscholen. Eén ervan noemde zich FBIAnon en pretendeerde een high-level analyst and strategist van de FBI te zijn. Veel van wat later door Q werd geschreven beweerde FBIAnon ook al, zoals de aantijging van Q dat Hillary Clinton betrokken was bij seksueel misbruik van kinderen. Wat FBIAnon verder met de Q Clearance Patriot gemeen had was dat voorspellingen nooit uitkwamen. Zo voorspelde FBIAnon in 2016 dat Bill Clinton binnen vier jaar zou komen te overlijden, maar zoals we weten leeft de oud-president anno 2021 nog en zijn er geen aanwijzingen dat daar binnenkort verandering in zal komen.

FBIAnon wilde overheidsgeheimen lekken uit ‘liefde voor het land.’ Rolling Stone Magazine vroeg zich af welk land daarmee bedoeld werd, want met uitspraken als ‘Russia is more a paragon of freedom and nationalism than any other country’ en ‘We are the aggressors against Russia’ stelde FBIAnon zich in niet geringe mate pro-Russisch op.

De berichten van FBIAnon kregen niet het bereik van de latere Q Drops, maar werden wel al verspreid in extreemrechtse kringen, met name door het YouTube-kanaal Victurus Libertas. Ik correspondeerde hierover met Arturo Tafoya (ook bekend als ‘Arturo Tafoyovsky’ en ‘Lestat’), die als videomaker voor Cicada 3301 werkte en Schoenberger zo leerde kennen. Tafoya keerde zich tegen Schoenberger toen hij merkte dat die Cicada tot een ‘wapen’ wilde transformeren. Tot QAnon, met andere woorden. De ruzie tussen beiden die hier het gevolg van was, gaat tot op heden onverminderd door.

Tafoya meent dat met de verspreiding van FBIAnon-berichten via Victurus Libertas de basis werd gelegd voor de latere Q influencers. De groep die bij Cicada de puzzels maakte had daar niets mee te maken. Volgens Tafoya valt QAnon in feite naar FBIAnon te herleiden, en daarmee naar Schoenberger, die Tafoya evenals het anti-Q-netwerk nadrukkelijk met FBIAnon associeert. Zoals men Schoenbergers vriendin Lisa Clapier daar in verband brengt met Maganon, een andere anon die vóór de komst QAnon al op 4chan actief was.

Ik vroeg Arturo Tafoya ook naar de voormalige CIA-medewerker Robert David Steele en de oud-NSA-employee William Binney. Dat is belangrijk, want volgens het anti-Q-netwerk onderhielden deze twee ‘klokkenluiders’ banden met Thomas Schoenberger, dan wel met medewerkers van hem. Deze connectie zou elementair zijn geweest voor het ontstaan van de groep waar het initiatief tot QAnon in eerste instantie van uitging.

Tafoya antwoordde dat hij Schoenberger had horen zeggen dat hij Binney kende. Maar helemaal zeker was Tafoya niet. Het kon ook een leugen zijn van Schoenberger, zo schreef hij. Maar over Steele kende Tafoya geen enkele twijfel. Die was volgens hem erg close met Schoenberger.

The Composer

Schoenberger presenteert zich op zijn website als polymath, composer, historian, entrepreneur, event designer, inventor and writer. Zijn tegenstanders (ʻvijandenʼ dekt de lading beter) hebben daar weinig boodschap aan. Zij wijzen op de tientallen anonieme Twitter-accounts, zogenaamde sock accounts, die Schoenberger volgens hen gebruikt om zijn tegenstanders doelwit te maken van gangstalking. Dat laatste wordt als zeer bedreigend en intimiderend ervaren. Schoenberger wordt verweten mensen tot psychische problemen te hebben gedreven, wat verklaart dat hij als narcistisch, manipulatief en psychopatisch te boek staat.

Iemand die in dergelijke termen over Schoenberger denkt is de Amerikaanse, maar in Wenen woonachtige, Beth Bogaerts. Ik sprak haar via de telefoon. Bogaerts legde uit hoe ze als researcher betrokken raakte bij Cicada 3301 en Schoenberger zo leerde kennen. Toen ze evenals Arturo Tafoya lucht kreeg van Schoenbergers oneigenlijke plannen met Cicada greep ze in. Dat deed ze door de rechten over Cicada in bezit te nemen (om deze later weer door te geven aan Marcus Wanner, die in 2015 het Cicada-raadsel wist op te lossen). Deze manoeuvre had een haatcampagne tot gevolg door Schoenberger en figuren in zijn omgeving. Met als gevolg dat Bogaerts naar eigen zeggen op een zeker moment zelfs tot zelfmoord werd aangezet. Er kwam volgens haar geen einde aan de harassment, wat haar tot een juridische procedure tegen Schoenberger deed besluiten.

Schoenbergers sock accounts komen en gaan op Twitter. Telkens wordt er de aanval mee geopend op betrokkenen bij het anti-Q-netwerk, of op anderen, onder wie Beth Bogaerts en Arturo Tafoya. Als daarbij zonder enig bewijs de beschuldiging van pedofilie valt, lijkt de Q-aap uit de mouw te komen. Beschuldigingen omtrent pedofilie vormen immers de kern van het QAnon narrative.

In het voorjaar van 2021 verscheen het account @TheComposer13 op Twitter. Vrij verrassend deed Schoenberger in dit geval geen enkele moeite om zijn identiteit te verhullen. Er stond zelfs een foto van hem bij. Een niet eerder vertoonde, recente foto bovendien (recente foto’s van Schoenberger zijn schaars).

Het nieuwe account opende de weg tot direct contact met Thomas Schoenberger zelf. Hij begon daarbij uit eigen beweging over QAnon. Hij distantieerde zich ervan en omschreef het fenomeen als ‘silly,’ wat nogal een understatement lijkt voor een stroming die via het verspreiden van complottheorieën grote maatschappelijke onrust teweeg heeft gebracht.

Schoenberger draaide alles om, met als resultaat dat iedereen die kritiek op hem heeft opeens zelf verbonden is aan de oorsprong van QAnon. Hij stuurde me een schematische weergave waarin Jim Stewartson van het anti-Q-netwerk een van de spinnen in het QAnon-web is, naast Arturo Tafoya en Beth Bogaerts. Laatstgenoemde noemde hij ook nog apart als grondlegger van de QAnon-beweging. Dat wil zeggen: samen met een zekere Daniel Vezino, de ‘beste vriend’ van Bogaerts.

Een zoektocht op internet naar Daniel Vezino leverde geen aanknopingspunten op. Een woordvoerder van het anti-Q-netwerk kende de naam evenmin, maar tijdens een gesprek met Bogaerts bevestigde ze dat Vezino inderdaad een vriend van haar is. Het gaat volgens haar om iemand met zware psychische problemen. Volgens Bogaerts kiest Schoenberger bewust mensen met psychische problemen als doelwit.

Over Bogaerts schreef Schoenberger verder dat hij door haar met rust gelaten wil worden. Exact hetzelfde zei Bogaerts over Schoenberger. Uiteraard is dit het woord van de één tegenover het woord van de ander, waar aan toegevoegd moet worden dat Schoenberger vaker terecht heeft gestaan voor vergrijpen als stalking.

Ook Lisa Clapier, wiens taak het volgens het anti-Q-netwerk was om personen van Cicada 3301 naar QAnon over te hevelen, kwam ter sprake in de correspondentie met Thomas Schoenberger. Er leefde volgens hem veel haat tussen Clapier en Bogaerts. Haat die gebaseerd zou zijn op jaloezie, omdat beiden een oogje op hem hadden, zo schreef hij… Verder vond hij dat Clapier door Bogaerts in de positie van dupe was geplaatst ten aanzien van QAnon. Bogaerts stelde precies het tegenovergestelde toen ik haar sprak.

Een paar dagen later verzond Schoenberger echter een tweet waarin hij opeens de positie van Lisa Clapier binnen de harde kern van QAnon bevestigde. Mij schreef hij vervolgens met haar van mening te verschillen over QAnon, maar verder verdedigde hij haar. Ze had not a penny aan de QAnon stuff overgehouden, zo schreef hij, waardoor hij terloops bevestigde dat het bij QAnon vaak om geld draait. Schoenberger noemde de aanvallen op Clapier oneerlijk. Ze is volgens hem decent and kind, waarbij hij het feit dat zij een veroordeling aan haar broek kreeg wegens fraude uiteraard niet noemde. En passant schoot Schoenberger ook nog in de bres voor ‘Ron en zijn familie,’ waarmee hij de zoon van 8chan-eigenaar Ron Watkins bedoelde.

Richard Miller (ook bekend als ‘Z’), die evenals Arturo Tafoya en Beth Bogaerts voor Cicada 3301 heeft gewerkt, reageerde als volgt op de tweet van Schoenberger over Clapier. ‘Wait, I thought I was Q,’ schreef hij, kennelijk geamuseerd. Evenals Bogaerts en Tafoya werd ook Miller van betrokkenheid bij QAnon beschuldigd door Schoenberger.

Mijn contacten met Beth Bogaerts, Arturo Tafoya en Thomas Schoenberger bevestigden veel van wat ik eerder al via het anti-Q-netwerk wist. Daar staat tegenover dat iedereen hier een overduidelijke persoonlijke agenda heeft, waardoor het zaak blijft de informatie door een filter te blijven beschouwen. Dat geldt niet alleen voor Schoenberger. Bogaerts en Tafoya mogen dan erg tegen hem gekant zijn, ze waren zelf ook betrokken bij Cicada 3301, dat zoals ik in deel 1 al stelde door Rolling Stone Magazine The Web’s Deepest Mystery werd genoemd. Ik vroeg Tafoya of hij wist wie Cicada 3301 begonnen is, maar ik kreeg daar geen duidelijk antwoord op. Interessant was desalniettemin dat Cicada volgens hem in eerste instantie gebaseerd was op een BBC-documentaire over treasure hunt. Ik kon niets in dat verband vinden.

De correspondentie met Tafoya, Bogaerts en Schoenberger droeg bij aan mijn geleidelijk aan gegroeide indruk dat de grenzen tussen de verschillende partijen in deze niet zo hard getrokken zijn als men in eerste instantie geneigd zou zijn aan te nemen. Hoe dan ook, wie de interactie tussen de verschillende kampen op Twitter volgt zal getuige zijn van een onvoorstelbare partij moddergooien, waarbij geen beschuldiging te ver lijkt te gaan. Nogal vermoeiend, en het zou totaal oninteressant zijn geweest als de inzet niet uit de werkelijkheid omtrent de oorsprong van QAnon had bestaan.

Beth Bogaerts hield afstand van het moddergooien. Ze gebruikte haar account sowieso sporadisch. Dat account verdween overigens kort nadat ik voor het laatst contact met haar had. Toen ik haar vroeg naar het waarom daarvan antwoordde ze moe te zijn van de bullies, en dat het geen zin had omdat ze alleen maar aangevallen werd. Een paar dagen later was haar Twitter-account echter terug van weggeweest. Ik zag het als onzekerheid van de kant van Bogaerts.

Bogaerts en Tafoya waren tijdens mijn contacten met hen erg vriendelijk, maar Schoenberger was niet minder. Hij was zelfs iets té vriendelijk naar mijn smaak. Nadat hij begrepen had dat ik uit Nederland kom, schreef hij dat Nederlanders hem erg dierbaar zijn, en dat Nederlandse journalisten heel verstandig zijn en aan fact checking doen. Hij schreef te wensen dat Amerikaanse journalisten ook zo waren. Is Schoenberger bekend met de Nederlandse journalistiek, of maakte deze opmerking deel uit van een charmeoffensief? Ik vermoed het laatste.

Nowruz Commission

Beth Bogaerts was niet de enige die een juridische procedure tegen Schoenberger begon. Ook zijn voormalige liefje Isabelle Gauthier deed dat. Gauthier meende dat hij haar geld schuldig is. Op het eerste gezicht misschien niet het meest intrigerende uitgangspunt, maar Schoenbergers verklaringen in deze zaak zijn dat des te meer.

Hoewel het feitelijk niets met de procedure te maken had, kwam tijdens het verhoor van Schoenberger door de advocaat van de tegenpartij een opmerkelijk detail aan het licht. Hij verklaarde in 2011 betrokken te zijn geweest bij de voorbereiding van een Pentagon-operatie in Afghanistan. Uiteindelijk kwam daar niets van terecht, naar zijn zeggen omdat de Taliban er lucht van hadden gekregen, maar van iemand die eraan hecht te benadrukken componist en musicus te zijn verwacht je een dergelijke betrokkenheid bij het Pentagon sowieso niet.

Het zou echter een operatie met een uitzonderlijk karakter zijn geweest. Schoenberger schreef me dat het Pentagon de betrekkingen met de bevolking in Afghanistan wilde verbeteren door een concert te organiseren in Herat, nabij de grens met Iran. Zelf zou hij daar dan als ‘vrijwilliger’ muziek ten gehore brengen.

In de zitting die deel uitmaakte van het proces dat Gauthier tegen hem aanspande verklaarde Schoenberger dat hij nooit naar Afghanistan is afgereisd. Wel zei hij bij deze gelegenheid drie jaar later in Turkije te zijn geweest, om special ops officers te rekruteren in de strijd tegen de Islamitische Staat. Ook had hij in Turkije naar zijn zeggen contact met Kurdish resistance fighters. Verder verklaarde hij dat Turkije olie leverde aan de Islamitische Staat. Merkwaardig, aangezien de Islamitische Staat bepaald geen gebrek aan olie had.

Ik vroeg Schoenberger over zijn bezoek aan Turkije. Hij antwoordde ontdaan te zijn geweest over de onthoofdingen door de Islamitische Staat en dat hij vond dat de Amerikaanse strijdkrachten niet effectief genoeg waren om daar een einde aan te maken. Daarom wilde hij een eliteteam formeren dat de leiders van de Islamitische Staat kon uitschakelen. Het liep op niets uit, schreef hij. Maar het blijft vreemd dat iemand die benadrukt alleen musicus en componist te zijn zich opeens in staat achtte tot het initiëren van een militaire operatie.

Tijdens het verhoor in de door Gauthier tegen hem aangespannen zaak noemde Schoenberger een aantal namen van mensen die volgens hem op de hoogte waren van het Pentagon-plan in Afghanistan. Een daarvan was die van Seval Öz, de zuster van Mehmet Öz, een in de VS bekende televisiedokter van Turkse komaf. In 2018 werd Mehmet Öz door Donald Trump benoemd tot lid van de President’s Council on Sports, Fitness and Nutrition.

Tijdens de rechtszitting noemde Schoenberger in verband met de afgeblazen operatie in Afghanistan verder de naam van Bijan Kian, een uit Iran afkomstige Amerikaanse zakenman, die door George W. Bush was benoemd tot directielid van de Export-Import Bank of the United States. In 2010 behoorde Kian daarnaast tot de oprichters van de Nowruz Commission, een liefdadigheidsinstelling gericht op de instandhouding van Nowruz, het Iraanse nieuwjaar.

Een andere oprichter van de Nowruz Commission is Nasser Kazeminy, de eveneens uit Iran afkomstige oprichter en bestuursvoorzitter van de NJK Holding. Zijn nicht, de oorspronkelijk ook uit Iran afkomstige musicus Faranak ‘Fara’ Shahroozi, is de ex-vrouw van Thomas Schoenberger. Samen kregen zij een zoon, Wolfgang Schoenberger. Kazeminy werd de peetvader van Wolfgang. Daarnaast begon hij samen met Thomas Schoenberger de onderneming Amadeus Investors LLC.

Wolfgang? Amadeus? De fascinatie voor Mozart deelde Schoenberger met de voormalige CIA-employee Bruce C.Clarke, die in deel 1 van het artikel De duistere achtergronden van QAnon werd genoemd als vermeende grondlegger van de Cicada 3301-game, al zijn er weinig redenen om te geloven dat de man daar werkelijk iets mee te maken had. Drie jaar later, toen Schoenberger in een proces terechtkwam tegen de trust van zijn moeder, Elsebeth Schoenberger, zei hij Clarke in 2005 in Wenen aan zijn ouders te hebben voorgesteld. Clarke was volgens Schoenberger peetvader van zijn zoon. Evenals Kazeminy dus.

In 2013 was niemand anders dan Michael Flynn te gast bij de Nowruz Commission. Deze huidige held en martelaar van de Q-sekte was een jaar eerder door Barack Obama tot director of national intelligence benoemd. Volgens de publicist Daniel Morrison viel op dat Flynn verdachte contacten met Russen begon te ontwikkelen, nadat hij zich bij de Nowruz Commission had vertoond. Dat is verklaarbaar, want de Russische ambassadeur in de VS, Sergei Kislyak, staat op de lijst van ambassadors van de Nowruz Commission.

Flynn was de eerste Amerikaanse militair die werd uitgenodigd om een toespraak te houden op het hoofdkwartier in Moskou van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Hij wilde vervolgens medewerkers van GRU naar de VS uitnodigen, maar zijn superieur, Obama’s national intelligence director James Clapper, stak daar een stokje voor. In 2014 besloot Obama een einde te maken aan Flynns positie binnen de regering. Een jaar later zat Flynn naast Vladimir Poetin aan tafel tijdens een gala van het Russische TV-kanaal RT.

Ekim Alptekin

Na zijn ontslag door Obama begon Flynn een lobbyonderneming: de Flynn Intel Group. De door Schoenberger genoemde Bijan Kian van de Nowruz Commission werd er zijn partner. Flynn trad intussen ook op als adviseur van de NJK Holding van Nasser Kazeminy, Schoenbergers partner in Amadeus Investors LLC.

In 2016 werd de Flynn Intel Group in de arm genomen door Ekim Alptekin, een Nederlander met een Turkse achtergrond, die tot op heden ook op de lijst van ambassadors van de Nowruz Commission staat. Alptekin kende Bijan Kian al eerder, als investeerder in een door hem begonnen vliegtuigonderneming. Via Kian maakte Alptekin kennis met Flynn.

Alptekins onderneming Inovo B.V. betaalde Flynn $530.000 om in de VS een lobby te beginnen tegen de Turkse geestelijke Fethullah Gülen, die al meer dan twee decennia in de VS verblijft. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan was Gülen het brein achter de mislukte staatsgreep in Turkije van 2016. Vijf jaar na dato is daar nog altijd veel over in nevelen gehuld. Dat tot de Gülen-beweging behorende militairen bij de couppoging betrokken waren is duidelijk, maar of dit het hele verhaal was is dat verre van. Voor Alptekin was het wel zo simpel en daarom wilde hij in de VS een lobby tegen Gülen beginnen, met de uitlevering van de imam aan Turkije als doelstelling.

Er kwam niets van terecht. Flynn, Kian en Alptekin werkten zich in de nesten, omdat ze nalieten er bij de Amerikaanse autoriteiten melding van te maken dat zij in de VS voor een ander land actief waren, wat zij gezien de zogenaamde FARA-act verplicht waren. Als gevolg hiervan kregen zij een aanklacht aan hun broek. Flynn zou later amnestie van Trump krijgen en ook

Bijan Kian leek er genadig vanaf te komen. Hij werd veroordeeld, maar in hoger beroep wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. In 2021 werd deze uitspraak echter vernietigd, waardoor Kian nog steeds met een probleem zit.

De procedure tegen Alptekin loopt eveneens nog. Wanneer justitie hem wil veroordelen, dan zal men hem eerst te pakken moeten zien te krijgen. De huidige regering in Ankara zal hem niet snel naar de VS uitwijzen, maar het einde van het Erdogan-tijdperk komt langzamerhand in zicht en het is de vraag wat een nieuwe regering over Alptekin zal beslissen. Wordt hij alsnog uitgewezen, dan hangt hem een gevangenisstraf van dertig jaar boven het hoofd.

Via Twitter blijft Alptekin voor Kian op de bres springen. En voor Flynn, maar die twee hebben veel gemeen. Evenals Flynn heeft de Turks-Nederlandse zakenman de nodige Russische connecties, en associaties met extreemrechts gaat hij evenmin uit de weg. Zo schroomt hij niet om op Twitter een bericht door te sturen van de complotfantast en internettrol Jack Posobiec, die in 2016 zijn bijdrage leverde aan de verspreiding van de complottheorie Pizzagate en mede vanwege zijn werkzaamheden voor One America News Network met QAnon geassocieerd raakte. Verder liet Alptekin zich interviewen door Tracy ‘Beanz’ Diaz. In het eerste deel van deze artikelenserie noemde ik haar als de YouTube-ster die in 2017 een forse bijdrage leverde aan de groei van de prille QAnon-beweging. Diaz is een primaire discipel van Michael Flynn, wat het verklaarbaar maakt dat Alptekin zijn kant van het verhaal bij haar mocht vertellen. De consequentie was dat hij met twee voeten in het QAnon-landschap kwam te staan.

Tijdens een telefoongesprek met Ekim Alptekin vroeg ik hem over het interview dat Tracy Diaz met hem deed. Hij zei dat een volger van hem op Twitter het interview had gesuggereerd en dat Diaz vervolgens contact met hem opnam. Op mijn vraag of hij zich bewust was van Diaz’ affiniteit met QAnon antwoordde hij ontkennend, waar hij aan toevoegde dat hij zich in zijn situatie niet de luxe kan veroorloven om kieskeurig te zijn wat betreft journalisten die hem willen interviewen.

Alptekin zei de naam van Schoenberger niet te kennen. Dat is goed mogelijk, want gezien zijn relatie met Bijan Kian en Nasser Kazeminy was het niet noodzakelijk voor hen om hem over Schoenberger te informeren. Bovendien wordt Schoenberger niet vaak genoemd in de media.

Omgekeerd vroeg ik Schoenberger of hij bekend was met Alptekin. Hij zei die naam nooit gehoord te hebben en dat is een stuk minder geloofwaardig. Over Kian zijn de laatste jaren tal van artikelen verschenen in de Amerikaanse media en Alptekin werd daar steevast in genoemd. Heeft Schoenberger daar echt niets van meegekregen? Toen hij mijn twijfel proefde, schreef hij bijna 61 jaar oud te zijn en dat zijn geheugen hem in de steek laat. Tja…

Isaac Kappy

Tot nu toe was de in dit artikel geboden informatie redelijk overzichtelijk. Vanaf dit punt gaan we met Thomas Schoenberger echter een moeras betreden waarin feiten versluierd worden door wanen over religie en occultisme. Toen ik dit stuk uiteindelijk nog een keer doornam, realiseerde ik me hoe verknipt dit allemaal overkomt. Zonder de hieronder genoemde feiten zou echter geen compleet beeld ontstaan.

In het moeras waar het QAnon-complex op is gebouwd treffen we ook de niet bijster succesvolle acteur Isaac Kappy aan. Hij speelde kleine rolletjes in films als Thor en Terminator Salvation, maar dat was het dan wel. Daarnaast maakte hij een beetje muziek, wat ook niet veel om het lijf had. Van QAnon was Kappy echter buitengewoon onder de indruk. Daar wilde hij graag bij horen, dus liet hij zijn fantasie op hol slaan en beschuldigde hij verschillende Hollywood-grootheden, waaronder Tom Hanks en Steven Spielberg, van pedofilie.

Hoe wankel de psyche van Kappy was, bleek toen hij zonder enige aanleiding een fysieke aanval deed op Paris Jackson (de dochter van) en collega’s bedreigde. Zijn geestelijke gesteldheid kon de pushers van Q’s complottheorieën echter geen fluit schelen. Zij begrepen dat Kappy’s verhalen er bij de sekteleden in zouden gaan als gesneden koek, en dat is wat telde. En zo verscheen Kappy in augustus 2018 bij Info Wars van de weerzinwekkende complottheoreticus Alex Jones, om daar half Hollywood van kindermisbruik te beschuldigen.

Een maand eerder deed Nathan Stolpman van het YouTube-kanaal Lift the Veil een interview met Isaac Kappy, waarin hij te kennen gaf voor zijn mediaoptredens begeleid te zijn door Thomas Schoenberger. Voor Stolpman was Schoenberger geen onbekende. Stolpman zei niet alleen hem persoonlijk ontmoet te hebben, maar ook dat er pogingen door Schoenberger waren ondernomen om hem voor Cicada 3301 te rekruteren. Stolpman waarschuwde Kappy tegen Schoenberger. Of hij die waarschuwing ter harte heeft genomen is onduidelijk, maar negen maanden later sprong hij in Arizona van een viaduct, om vervolgens door een auto te worden doodgereden.

In de laatste video die Kappy maakte voordat hij zich van het leven beroofde, nam hij geen afstand van zijn aantijgingen ten aanzien van zijn collega’s. De stumper leek het dus allemaal zelf te geloven, al stapte hij nooit met bewijzen naar de politie, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid omdat er geen bewijzen waren voor wat hij beweerde.

An Open Secret

De dood van Isaac Kappy leidde tot een heftige ruzie tussen Thomas Schoenberger en Gabe Hoffman, een hedgefund-ondernemer en de producent van An Open Secret, een documentaire over pedofilie. De hoofdpersoon in An Open Secret was Marc John Collins-Rector, een van de oprichters van de online-videoprovider Digital Network Entertainment. In 2000 raakte Collins-Rector in opspraak wegens verdenking van seks met minderjarigen. Hij werd gearresteerd, maar wist aan rechtsvervolging te ontkomen door naar Europa te vluchten.

De regisseur van An Open Secret was Amy J. Berg. In 2006 maakte zij al een documentaire over seksueel misbruik van kinderen binnen de katholieke kerk. An Open Secret werd niet zonder kritiek ontvangen en leidde zeker tot controverses, maar is toch een ander verhaal dan de totaal ongefundeerde beschuldigingen van Kappy omtrent pedofilie in Hollywood

Het kon niet uitblijven dat de dood van Isaac Kappy binnen de QAnon-beweging tot een complottheorie zou leiden, waarin de acteur geen zelfmoord pleegde, maar vermoord werd. Schoenberger was daarvan overtuigd en in die zin gebruikte hij de dood van Kappy tegen Gabe Hoffman. Antisemitisme speelde daar mogelijk ook een rol bij. Zo werd het althans gesteld door

Richard ‘Z’ Miller, de eerder genoemde voormalig medewerker van Cicada 3301, die Schoenberger persoonlijk leerde kennen. Richard Miller: ‘The suicide of Isaac Kappy (actor and avid Q supporter) was weaponized as an imagined murder by Thomas Schoenberger to defame, gang stalk, and direct Anti-Semitism against Gabe Hoffman.’

Hoffman pikte Schoenbergers aantijgingen niet en begon een gerechtelijke procedure tegen hem die tot op heden loopt. In verband met de Covid-pandemie verliep dat proces online, waardoor het kon uitlekken naar YouTube. De advocaat van Hoffman haalde alles uit de kast en legde ook verbanden tussen Schoenberger en QAnon, al ging de zaak daar in feite niet over.

De Judasprofetie

In zijn laatste video noemde Isaac Kappy zich een slecht mens en een verrader van de QAnon-beweging. In die context legde hij een verband tussen zichzelf en Judas Iscariot, door wie Jezus in het Nieuwe Testament aan het joodse Sanhedrin werd uitgeleverd. Kappy was een christen, dus hij wist goed wie Judas was.

De verwijzing naar Judas door Kappy sluit aan bij het op de website The Phoenix Enigma verschenen artikel The Judas Prophecy van Cory Daniel. Volgens hem had Schoenberger in maart 2018 een droom waaruit hij een profetie c.q. vervloeking destilleerde:

‘Your shadow will haunt you, your guilty mind shall haunt you, The crocodiles and hippopotami will haunt you, you who will suck the Nile dry with your ego, you who is a braggart, you who is a brain mule. You are Judas with neither shade nor tree who will be consumed by your own betrayals.’

Volgens Cory Daniel maakte Schoenberger een video over zijn ‘profetie’ en stuurde hij daar een bericht over naar de in deel 1 al genoemde Manuel Chavez III, oftewel Defango, zijn voormalige compagnon in Shadowbox, die hij nog van Cicada 3301 kende. Dezelfde Defango die zei dat Q zijn idee was, als een Alternate Reality Game die hij voor lolz had bedacht.

Volgens Daniel zou Chavez het bericht van Schoenberger hebben opgevat als een bedreiging. Chavez zou er vervolgens door Schoenberger van beticht zijn de Judasprofetie gebruikt te hebben to mind fuck Isaac Kappy, zo schreef Daniel. Hetzelfde verwijt richtte Schoenberger aan Arturo Tafoya..

Schoenberger beschuldigde Tafoya ervan de aan Chavez gerichte Judasprofetie aan Isaac Kappy te hebben overgebracht. Om Tafoya daarnaast ook van satanisme en pedofilie te kunnen beschuldigen, aldus Cory Daniel. In mijn correspondentie met Arturo Tafoya bevestigde hij dat Schoenberger getracht heeft hem de dood van Kappy in de schoenen te schuiven..

Evenals Tafoya stelt ook Cory Daniel contact te hebben gehad met Schoenberger. Hoe hij over hem denkt blijkt uit de volgende zin, afkomstig uit een van zijn artikelen: ‘THOMAS SCHOENBERGER IS ONE OF THE MOST DISGUSTING PEOPLE I’VE EVER HAD THE DISPLEASURE TO KNOW AND THE DAY HE PAYS FOR HIS CRIMES WON’T COME SOON ENOUGH.’ (Daniel schreef het in vette hoofdletters, dus zo neem ik het hier zo over).

Daniel bracht zijn betrouwbaarheid als publicist in het geding door in zijn artikel verstrikt te raken in obscure numerologie, met een val in het konijnenhol als gevolg. Die indruk werd bevestigd toen ook hij suggereerde dat Isaac Kappy vermoord werd.

Toen ik Schoenberger naar Cory Daniel vroeg, wees hij hem aan als primaire verdachte voor de dood van Kappy en noemde hij nader onderzoek in dit verband noodzakelijk. Het nut daarvan zou echter tamelijk twijfelachtig zijn. De politie hield het op zelfmoord en bovendien waren er getuigen, waarvan een aantal zelfs probeerde om hem tegen te houden. Zo werd het ook gesteld in een aantal Nederlandstalige media.

Ondanks de harde feiten bleef Schoenberger volhouden dat Kappy vermoord was, wat overkomt als een typisch QAnon-trekje. Dit staat niet op zich, want Schoenberger sluit ook bij andere QAnonsens aan. Zo sprak hij zich op Twitter uit tegen vaccinatie..

In mijn chatsessie met Arturo Tafoya over de dood van Isaac Kappy vroeg ik hem naar de Judasprofetie. Hij antwoordde dat Schoenberger de toekomst niet kan zien, maar er wel alles aan doet om die naar zijn hand te zetten, bijvoorbeeldmet chaos-magie.

Chaosmagie is een occult principe dat in de jaren zestig en zeventig ontstond en deels gebaseerd was op ideeën van de in 1956 overleden Britse occultist Austin Osman Spare. Het wordt wel omschreven als een combinatie van traditionele magische gebruiken en postmodernisme. De laatste decennia wordt chaos-magie ook genoemd in verband met de Russische extreemrechtse ultranationalist en occultist Alexander Dugin. In de vlag van Dugins Euraziatische beweging is het logo van chaos-magie duidelijk herkenbaar.

Toen ik op de link met Dugin wees, schreef Tafuro‘exactly’. Volgens hem gaan Schoenberger en Dugin uit van ‘dezelfde ideologieën en geloofssystemen.’

Omgekeerd was occultisme een vast thema in de kritiek van Thomas Schoenberger op Arturo Tafoya en Beth Bogaerts tijdens de chatsessies die ik met hem had. Tafoya meende volgens hem contact te hebben met demonen, terwijl Bogaerts over demonische krachten dacht te beschikken sinds ze boeken van de Britse ‘magiër’ Aleister Crowley had gelezen, zo stelde Schoenberger.

Occultistische thema’s, inclusief Aleister Crowley, vormden inderdaad onderdeel van de Cicada-raadsels. Zoals Jim Stewartson van het anti-Q-netwerk in de video van de Financial Times uitlegde, dook occultisme binnen de Cicada-puzzels echter pas op na de machtsgreep van Schoenberger bij Cicada.

Q-bron

De fascinatie van Schoenberger met christelijke mythologie die naar aanleiding van Isaac Kappy’s dood naar voren kwam, was al eerder zichtbaar in Cicada 3301. Dat wil zeggen, nadat Schoenberger daar de hand op had gelegd. Cicada verwees toen naar de Spear of Destiny, oftewel de Holy Lance, het wapen waarmee de aan het kruis genagelde Jezus volgens de legende uit zijn lijden werd verlost door de Romeinse soldaat Longinus (in de FT-video Is QAnon a game gone wrong is een afbeelding van ‘de speer’ te zien).

De door complotfantasieën omgeven Lans van het Lot bestaat. Mooier nog: er bestaan verschillende van die dingen. De bekendste bevindt zich in het Hofburg-paleis in Wenen. Een oud voorwerp, dat zeker, maar volgens onderzoek lang niet oud genoeg om bestaan te hebben in de tijd waarin Jezus verondersteld wordt te hebben geleefd. Historische gronden voor het bestaan van de Spear of Destiny zijn er dan ook niet.

Maar Cicada 3301 zou de echte lans hebben gevonden. Volgens de voormalige Cicada 3301-medewerker Richard ‘Z’ Miller beweerde Schoenberger dat een gebruiker van 4chan, genaamd Spanishfag, het voorwerp in zijn bezit zou hebben gekregen. Het zou tijdelijk in de Mojave-woestijn in Californië verborgen zijn geweest. Later werd het ding door Manuel Chavez III bewaard. Het verhaal gaat dat zij die de Cicada 3301-raadsels wisten op te lossen The Spear of Destiny vast mochten houden. Voor zover Schoenberger en Chavez echt in het bestaan van dit voorwerp geloven, is het kenmerkend voor hun irrationele denktrant.

Op 16 december 2020 plaatste Schoenberger een video over een theologisch concept dat in de achttiende eeuw vooral door Duitse theologen werd aangehangen. Daarin wordt voorbijgegaan aan de meer algemene opvatting dat de evangelisten Mattheus en Lucas zich deels baseerden op het evangelie van Markus. In plaats daarvan gaat deze Q-bron-theorie uit van een gemeenschappelijke bron van de synoptische evangeliën. Q staat hier voor Quelle, Duits voor bron, maar wanneer iemand zoiets uitkraamt kan het bijna niet uitblijven dat binnen de Q-sekte geroepen wordt dat Q zo almachtig is dat hij zelfs een deel van de evangeliën heeft geschreven.

Saint Germain

Terwijl Schoenberger graag christelijke mythologie rondstrooit, associeert hij zich tegelijkertijd met het occulte. Of nauwkeuriger gezegd, met een binnen occulte stromingen vaak genoemde naam: die van de Graaf van Saint Germain. In de volgende paragrafen ga ik nader in op deze mythologische figuur, om daarna weer bij Schoenberger terug te keren.

Saint Germain was een met veel geheimzinnigheid omgeven figuur uit de achttiende eeuw. Over zijn achtergrond valt weinig met zekerheid te zeggen. Hij zei zelf bij gelegenheid de zoon te zijn van Prins Francis II Rákóczi van Transylvanië. Maar toen die in 1735 overleed, bleek hij geen zoon te hebben. Niet uitgesloten is dat Saint Germain deze naam gebruikte om indruk te maken aan de hoven in Europa waar hij destijds kind aan huis was. Exotische namen en titels deden het daar goed.

Saint Germain wordt omschreven als musicus, componist en als een bij politieke spelletjes betrokken avonturier, die vooral veel reisde (hij verbleef ook in Nederland). Daarnaast wordt hij genoemd als alchemist. Hij zou in staat zijn geweest ijzer in goud te ‘transmuteren’ en over het ‘levenselixer’ hebben beschikt. Dat laatste sluit aan bij zijn bewering dat hij vijfhonderd jaar oud was. Over zijn geboortejaar bestaat inderdaad onduidelijkheid. Over het jaar waarin hij stierf veel minder, want volgens lokale archieven blies hij in 1784 zijn laatste adem uit in het Duitse Schleswig.

Forensisch onderzoek volgens onze hedendaagse technologische normen zou Saint Germain zeer waarschijnlijk ontmaskeren als een slimme goochelaar en oplichter. Of je moet in alchemie geloven, en eind negentiende eeuw waren er nogal wat mensen die dat deden. Sinds die tijd heeft zich een ware cultus rond de man ontwikkeld, waarin hij de trekken kreeg toebemeten van een onsterfelijke Messias. Ook later bleef Saint Germain erg belangrijk voor esoterische stromingen, zoals voor de begin twintigste eeuw heropgerichte rozenkruisers-traditie AMORC, waar hij wordt beschouwd als de reïncarnatie van Christian Rozenkreuz, de hoofdpersoon in een Middeleeuwse legende over het ontstaan van de Orde der Rozenkruisers.

I AM Activity

Ook in de theosofie is Saint Germain populair. Oprichtster Helena Petrovna Blavatsky en haar opvolgster Annie Beasant verklaarden hem ontmoet te hebben. Vanuit de theosofie ontwikkelde zich een esoterische beweging waarin het vrijwel alleen om Saint Germain draaide: het begin jaren dertig in de VS door Guy en Edna Ballard opgerichte I AM Activity. In de FT-video Is QAnon A Game Gone Wrong wordt een foto getoond van het echtpaar Ballard, al blijft het in de video volstrekt onduidelijk wie zij zijn. Vast staat dat hun sekte leden betrok uit de sfeer van het Silver Legion of America, een door de occultist en Hitler-vereerder William Dudley Pelley opgerichte fascistische militie.

Saint Germain is voor I Am Activity, evenals voor rozenkruisers en theosofen, een ‘verheven meester.’ Dat wil zeggen: een in het geheim levende leraar die geacht wordt veel occulte kennis onder de pet te hebben. Guy Ballard zei ontmoetingen te hebben gehad met Saint Germain, die hem daarbij ook teksten zou hebben gedicteerd.

Dergelijke beweringen vonden zeker niet overal geloof. Drie jaar na het overlijden van Guy Ballard in 1939 werden zijn weduwe Edna en zijn zoon Donald aangeklaagd wegens oplichting, omdat ze ‘een religie aan de man probeerden te brengen waar ze zelf niet in geloofden.’ Aanklager Robert H. Jackson (de latere hoofdaanklager tijdens de processen van Neurenberg) wond er geen doekjes om hoe hij over de sekte dacht: ‘I should say the defendants have done just that for which they are indicted. If I might agree to their conviction without creating a precedent, I cheerfully would do so. I can see in their teachings nothing but humbug, untainted by any trace of truth.’ Toch werden Edna en Donald Ballard uiteindelijk, om constitutionele redenen, niet veroordeeld. Het proces betekende ook zeker niet het einde van I AM Activity, want met centra in Chicago en Mount Shasta in Californië is de beweging tot op de dag van vandaag actief.

De Amerikaan Robert Lefevre werd in de jaren dertig lid van I AM Activity en beweerde in verband met deze sekte allerlei wonderlijke gebeurtenissen te hebben meegemaakt. Lefevre was een zakenman en radiopersoonlijkheid, maar ook een theoreticus op het gebied van het autarchisme, een op individualisme gerichte filosofie, die veel raakvlakken kent met het libertarisme. In 1956 richtte Lefevre de Freedom School op, met de Holocaust-ontkenner James J. Martin als een van de docenten. De Freedom School was dan ook een kweekvijver voor uiterst-rechtse libertariërs. Zo had Lefevre invloed op de broers Charles en David Koch. De gebroeders Koch dus, die Donald Trump steunden voorafgaand aan zijn verkiezingswinst in 2016 (na de dood van David Koch in 2019 liet Charles Koch Trump in 2020 vallen).

Schoenberger en Saint Germain

Na deze excursie vanuit het occultisme rond Saint Germain richting libertarianism en extreemrechts, keren we terug naar Thomas Schoenberger. Hoewel diverse vijanden hem met I AM Activity hebben geassocieerd, ontkent hij daar zelf iedere connectie mee. Saint Germain is een inspiratiebron bij het componeren van zijn muziek, maar daar houdt het mee op, zei hij.

In mijn correspondentie met Schoenberger ging hij een stap verder. Dat hij zich met Saint Germain identificeert, was niet meer dan een grap, zei hij. Hij liet zich ook laatdunkend uit over de kwaliteiten van Saint Germain als componist. Vervolgens stuurde hij me een stuk muziek van zijn hand op Soundcloud en vroeg me of ik dacht dat Saint Germain daartoe in staat was geweest. Hij wilde niet arrogant overkomen, maar als componist heeft hij nu eenmaal een bepaalde gave, zo schreef hij. Over zijn claim van genialiteit had ik al eerder vernomen. Ooit verklaarde Schoenberger een geniale componist te zijn geworden nadat een slag met een stok op zijn hoofd een wond had veroorzaakt.

Er staat in ieder geval een onnoemelijk grote hoeveelheid muziek van Schoenberger op YouTube. Op zijn website noemt hij zich een gerespecteerd componist, wiens composities uitgevoerd zijn door belangrijke orkesten, waaronder het kamerorkest van Moskou. De enige verwijzing daarnaar staat echter op Schoenbergers eigen website. Het orkest heeft ook een website, maar daar is niets over Schoenberger te vinden (een bericht aan het orkest bleef onbeantwoord). Verder heeft niemand Schoenberger ooit piano zien spelen. Op video’s zijn alleen handen te zien. Er zijn wel foto’s van een aan de piano zittende Schoenberger, maar foto’s maken helaas geen geluid.

Zijn muziek doet enigszins aan die van Mozart denken, maar komt met allerlei krullen en tierelantijnen nogal geforceerd en overdreven over. Schoenbergers criticus Arturo Tafoya, betwijfelt zeer of Schoenberger al deze muziek zelf heeft gecomponeerd. Volgens hem werd die muziek gemaakt door zijn ex-vrouw, Faranak Shahroozi, de eerder genoemde nicht van Nowruz Commission-lid Nasser Kazeminy. In dat geval moet zij een heel grote productie hebben.

Een ander punt is dat Schoenberger waarschijnlijk een goed belegde boterham over zou houden aan zijn werk als musicus en componist als hij echt zo geniaal zou zijn als hij doet voorkomen. Daar blijkt echter niets van. Sterker nog, van de diverse rechtszaken die tegen hem zijn aangespannen draaien er veel om geld dat hij schuldig zou zijn. Arturo Tafoya wist Schoenbergers geldgebrek te verklaren toen ik contact met hem had. Volgens hem lijdt Schoenberger aan een gokverslaving.

We keren terug naar de link met Saint Germain. Schoenberger kan zijn verwijzingen naar deze mysterieuze figuur afdoen als een grap, maar die grap gaat wél zo ver dat zij tot in zijn emailadres herkenbaar is. Dat begint met de letters ‘tstger’, oftewel Thomas Saint Germain.

De publicist Daniel Morrison illustreerde zijn artikel How Q came to be met een email van Michael A. Levine, een bekende filmcomponist, wiens naam ook viel toen Schoenberger de heerschappij opeiste over Cicada 3301. In zijn bericht aan een onbekende ontvanger schrijft Levine over een muziekstuk waar hij met Schoenberger aan zou werken: ‘Called St. Germain and the Bell of Power (and based on Thomas’ ancestor).’ Levine meent dus dat Saint Germain een voorvader is van Schoenberger. Er is echter geen aanwijzing dat Saint Germain ooit kinderen heeft gehad. Dus wat bedoelde Levine precies? Dat Schoenberger meent de onsterfelijke Saint Germain te zijn? Volgens voormalig Cicada-3301 medewerkster Beth Bogaerts is dat precies wat Schoenberger over zichzelf zegt, zo beweerde ze tijdens het telefoongesprek dat ik met haar had. En zij is niet de enige.

Schoenberger heeft samengewerkt met de hypnotherapeute en multimedia-kunstenares Iona Miller. Op YouTube staan diverse gezamenlijke projecten, waarin beiden zich tot over hun oren in de Saint Germain-cultus laten wegzakken. Richard Miller (geen familie van Iona Miller), de voormalige medewerker van Cicada 3301 die Schoenberger persoonlijk kent, schreef er het volgende over: ‘Back to 2015, I was introduced to a woman, Iona Miller who showed me her blogs and ramblings essentially worshipping Thomas Schoenberger as the living incarnation of St.Germain, which he claims as well.’

Richard Miller verwees daarbij naar iemand die ik eerder al heb genoemd: Snow White/PistisSophia, oftewel Lisa Clapier, de vriendin van Schoenberger die volgens het anti-Q-netwerk mensen van Cicada 3301 naar QAnon heeft overgeheveld en met hetzelfde doel New Age-volk rekruteerde. Dezelfde Lisa Clapier die OccupyLA tot de volgende pinned tweet bewoog: ‘PAGING LISA CLAPIER who set up media at Occupy LA: Were you involved in the creation of QANON while using our resources to brainwash our comrades and use them as cannon fodder in the name of white supremacy?!?’

De naam van het Twitteraccount dat Lisa Clapier gebruikte toen ze zich Snow White noemde suggereert iets in verband met de bovengenoemde I AM Activity-sekte rond Saint Germain: @SnowWhite7IAM.

Tijdens mijn contact met Thomas Schoenberger vroeg ik hem over de eventuele banden van Clapier met I AM Activity. Hij schreef dat niet te geloven, maar schakelde onmiddellijk over op Sean Stone (de in deel 1 genoemde zoon van filmregissseur Oliver Stone). Die had volgens Schoenberger fun met I AM Activity.

Tijdens de communicatie met Schoenberger ontstond een vreemde atmosfeer toen hij zijn eerder vertoonde omkeermanoeuvres ook op mij toepaste. Hoewel ik daar geen enkele aanleiding toe gaf, deed hij het plotseling voorkomen alsof ik het was die geloof hechtte aan Saint Germain als ascended master. Hij wilde me niet ‘beledigen’ en als ik in Saint Germanin geloofde moest ik dat zelf weten, maar hij was een scepticus, zo schreef hij.

Illuminatus Trilogy

Via Thomas Schoenberger, Saint Germain en het occultisme van I AM Activity komen we terecht bij de New Age-beweging. Recentelijk wordt veel gewezen op de hang naar complotdenken onder New Age-enthousiastelingen, maar in feite is er niets nieuws onder de zon. Hippies uit de jaren zestig en zeventig verdiepten zich niet alleen in occultisme, maar ook in complotverhalen. De Illuminatus Trilogy van Robert Anton Wilson en Robert Shea getuigt daarvan. Strikt genomen was dit boek een parodie op complotdenken (enigszins vergelijkbaar met de latere Slinger van Foucault van Umberto Eco), maar zo werd het lang niet altijd begrepen. Diverse extreemrechtse groeperingen in de VS houden het boek voor de zuivere waarheid. The Illuminatus Trilogy ondergaat dan ook een revival. Alleen niet meer in het radicaal links/alternatieve verband van voorheen, maar in de extreemrechts/conservatieve context van nu.

De Illuminatus Trilogy was deels gebaseerd op teksten die begin jaren zeventig verschenen in de rubriek voor ingezonden brieven van Playboy Magazine, waar Wilson en Shea destijds redacteur waren. De inhoud bestond uit complottheorieën waarin de Orde der Illuminati verantwoordelijk werd gehouden voor politieke moorden, in de eerste plaats voor de moord op John F. Kennedy. De anonieme brieven werden (met medeweten van Wilson en Shea) geschreven door Kerry Thornley, de enige schrijver van wie een boek over Lee Harvey Oswald verscheen vóór de moord op JFK.

De ook als Omar Khayyam Ravenhurst bekend staande Thornley was medeoprichter van Discordianism. Centraal in deze pseudoreligie stond Eris, de Griekse godin van de chaos, die in het Latijn Discordia heet. Discordianism gaat uit van een eenheid tussen orde en wanorde, die weerspiegeld wordt in de chaos. Waarheid kon zich dan ook alleen maar in de chaos bevinden, vond Thornley. Met Operation Mindfuck wilde hij de westerse wereld de greep op rationaliteit doen verliezen. In de praktijk kwam dit neer op het verspreiden van anonieme complotverhalen via Playboy.

Wat Thornley, Wilson en Shea zich voorstelden bij Operation Mindfuck kende overeenkomsten met de latere praktijk van QAnon. Zeker wanneer QAnon beschouwd wordt als een PsyOp gericht op het destabiliseren van de samenleving. Om deze reden worden Thornley, Discordianism en Operation Mindfuck in de Financial Times video Is QAnon A Game Gone Wrong ook genoemd als voorlopers van QAnon.

Discordianism is niet hetzelfde als de rond dezelfde tijd onstane traditie van chaos-magie, maar houdt er wel veel verband mee. Eerder zagen we dat voormalig Cicada 3301-medewerker Arturo Tafoya chaos-magie noemde in verband met Thomas Schoenberger.

Een ander in de context van dit artikel vermeldenswaardig detail rond Thornley is dat hij studeerde aan de eerder genoemde libertarische Freedom School van I AM Activity-volgeling Robert Lefevre. Op YouTube staat een interview met Thornley uit 1992 waarin hij zei een tegenstander van Kennedy te zijn geweest omdat hij destijds volledig gericht was op laissez faire capitalism, wat niets anders is dan een vorm van het libertarisme waar Lefevre voor stond.

Gnostiek

De New Age-beweging kent tal van invloeden, waarvan de gnostiek echter een van de belangrijkste is. Volgens deze occulte leer wordt de mens in de materie gevangen gehouden door zogenaamde archons, de scheppers van de materiële werkelijkheid. De doelstelling van de gnostiek is om de mens uit deze gevangenschap te bevrijden en terug te leiden naar zijn (veronderstelde) oorspronkelijke spirituele status.

Er bestaat een zeker verband tussen gnostiek en complotdenken. De archons, de kwade krachten waar gnostici tweeduizend jaar geleden al een eeuwige strijd tegen voerden werden door latere complotdenkers vertaald in geheime genootschappen door de eeuwen heen. Al zijn die geheime genootschappen ironisch genoeg net zo gnostisch als de gnostische oorsprong van het complotdenken…

Het raakvlak van New Age en complottheorieën wordt ook wel conspiritualism genoemd. Forest Gamble, een van de erfgenamen van het Proctor & Gamble-imperium, is er een treffend voorbeeld van. In de door Gamble gepresenteerde documentaire Thrive komt te midden van typische New Age-thema’s als ‘vrije energie’ de Britse complottheoreticus David Icke aan het woord; Icke stelt dat de wereld wordt bestierd door hagedissen met een menselijke gedaante. Absurd, maar voor de sterk New Age-getinte organisatie WickedGrounds/WickedThoughts in Amsterdam was de link met Icke geen belemmering om de film van Foster Gamble aan de achterban te tonen.

De voormalige Cicada 3301-medewerker Arturo Tafoya omschreef Thrive als volgt: The film claims that a secret elite creates our most troubling problems to advance a “global domination agenda.” Thrive sells itself as an optimistic vision of a utopian future marked by “free energy,” freedom from oppression, and spiritual awakening… In reality, Thrive delivers a dark and dishonest version of the real world and espouses a blend of paranoid conspiracy theories and right-libertarian propaganda.’

Het anti-Q-netwerk legt verbanden tussen QAnon, Gamble en de I AM-sekte. De tot het netwerk behorende David Troy schreef op Twitter over Gamble: ‘He is 100% behind this sham “movement” filled with I Am cultists.’ De eveneens tot het netwerk behorende Jim Davidson verbindt Gamble aan de eerder genoemde Lisa Clapier. Davidson over Gamble: Lisa Clapier is his source. This is incredibly dangerous.’ Aldus beschouwd lijkt het anti-Q-netwerk I AM Activity als de diepste kern van QAnon te beschouwen.

Sacha Stone

De in Zimbabwe opgegroeide Brit Sacha Stone past al even goed in de definities van het conspiritualisme. Hij probeerde het eerst als rockmuzikant, maar dat werd geen groot succes, waarna hij het als leider van New Age-clubs als Humanitad en New Earth Project probeerde. Gezien de omvang en luxe van zijn onderkomen op het Indonesische Bali, waar hij zijn evenementen organiseert, gaat dat hem stukken beter af. Stone is zeker geen kleine jongen binnen New Age-contreien. Zijn New Earth Project heeft niet minder dan 263.000 volgers op Facebook.

Van Stone’s spirituele opvattingen passen er dertien in een dozijn. Het ‘zelf’ is er de kern van: ‘Actualization of self is my religion. If there’s any objective it should simply be perfecting relations with Self’. Stone zit naar eigen zeggen op de ‘Throne of Self’. Kortom, het van oudsher bekende navelstaren van veel New Age-stromingen. Die gerichtheid op het zelf kent een raakvlak met de politieke filosofie van het libertarische autarchisme van het hierboven genoemde I AM Activity-lid Robert Lefevre. Wanneer Sacha Stone zegt dat belasting betalen voor hem ‘diefstal van levenskracht’ betekent, wordt libertarianism ook bij hem herkenbaar.

Sacha Stone combineert spiritualiteit niet alleen met libertarianism, maar ook met warme gevoelens voor Vladimir Poetin en Donald J.Trump, en vooral met complotfantasieën. Hij grossiert daar in. Wie meent dat met Covid-vaccinaties een microchip wordt geïnjecteerd, zal daar bij Stone zeker bevestiging van vinden. Vaccinaties tegen Covid vindt hij niet alleen overbodig en misleidend, want hij zei er ook nog het volgende over. ‘Anyone who rolls their sleeve up for a vaccine – or an RFID nanochip – is absolutely inviting the Beast to take control of their soul.’ Wat betreft 5G zegt de titel van de documentaire die Stone daarover op internet slingerde al meer dan genoeg: 5G Apocalyps, The Extinction Event.

Gezien het voorafgaande zal het niet verrassen dat Stone zich omringt met diverse complotdenkers. Daar vinden we in de persoon van de ‘voormalige Illumati-bankier’ Robert Bernard ook een Nederlander tussen. Op YouTube staat een gesprek dat Stone in Amsterdam heeft gevoerd met Bernard, van wie waarnemers overigens betwijfelen of hij echt wel bankier is geweest. Waar geen twijfel over kan bestaan is dat Bernard adviseert om de Protocollen van Sion te lezen, zonder ook maar een seconde te wijzen op het antisemitische karakter van dit beruchte geschrift.

Sacha Stone is met meer van dergelijk volk bekend. Zo was een van de oldtimers onder de conspiracy buffs, G. Edward Griffin, te gast bij het door hem op Bali georganiseerde New Earth Festival. Griffin is al decennia verbonden aan de John Birch Society, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een van de meest in het oog springende bronnen van complottheorieën in de VS. Bij de JBS zullen we hier verder echter niet stilstaan. In plaats daarvan verwijzen we naar een artikel dat daarover eind vorig jaar in De Groene Amsterdammer is verschenen.

In navolging van Foster Gamble kan ook Sacha Stone zich in de opvattingen van David Icke vinden. Bij het gesprek tussen Stone en Icke op YouTube schoof ook de in het eerste deel van deze artikelenserie reeds genoemde Sean Stone aan. Sean en Sacha Stone – geen familie overigens – bejegenden David Icke met veel respect (Sean Stone zei de boeken van Icke te kennen uit de boekenkast van zijn vader, Oliver Stone, de bekende filmregisseur). Toch bestaan er wel inhoudelijke verschillen tussen Sacha Stone en Icke. Waar Icke het kwaad herkent in reptielen, gehuld in een mensenjas, beschouwt Stone de Sabbateans als zodanig. Die sleept hij werkelijk overal bij. Het sabbatisme bestaat, maar wat Sacha Stone er van maakt…

Het sabbatisme kwam voort uit het inzicht van een zeventiende-eeuwse rabbi te Smyrna (het huidige Izmir in Turkije) dat hij de in het Oude Testament geprofeteerde joodse Messias was. Onder druk van sultan Mehmed IV bekeerde deze Sabbatai Zevi zich echter tot de islam. Zo leek het althans, want door voor de islam te buigen gaf Zevi in werkelijkheid het startschot tot een hybride religie, met zowel islamitische als joodse aspecten. Zijn volgelingen gingen daarin mee en vormden door de eeuwen heen een traditie die de Turken kennen als de Dönme (bekeerlingen). In Turkije zijn zij al tijden het doelwit van complottheorieën. Vooral fundamentalistische moslims kunnen er wat dat betreft wat van. Zij zien hen als joden, al wordt dat geenszins bevestigd door de wetten omtrent de joodse identiteit in Israël. De Dönme vallen daar buiten het schip en worden niet als joods geaccepteerd.

Hoe dan ook, de sabbatisten zijn een nagenoeg exclusief Turkse aangelegenheid. De internationale satanistische beweging die Stone ervan maakt bestaat niet en heeft nooit bestaan. Dat hij zo gefixeerd is op de Sabbateans zal alles te maken hebben met het antisemitisme dat zich ook langs andere wegen bij hem openbaart, zoals in zijn stelling dat de nazi-Holocaust lang niet zo erg was als de feiten leren.

Dat Stone de sabbatisten met de Orde der Illuminati associeert wordt door geen enkel historisch feit onderbouwd en is dus al even absurd, of het moet gaan over de hang naar secularisme en verlichting die zich bij beide gemanifesteerd heeft. Traditionalisten binnen extreemrechts (en dat zijn er nogal wat) willen niets van de Verlichting weten. Zij zien liever een terugkeer naar de tijd van het feodalisme, waarin monarchieën en de kerk de dienst uitmaakten. Is dat de toekomst van de wereld zoals Sacha Stone zich die voorstelt? Het heeft er alle schijn van.

Illuminati en Sabbateans zijn één pot nat voor Stone, maar wat hij de Babylonian Blood Cult noemt plaatst hij eveneens in dit rijtje. De lezer zal de bui al zien hangen: Sacha Stone sluit zich geheel aan bij de QAnon-fantasieën over satanistisch georiënteerd ritueel misbruik van kinderen. Hij begon zelfs een speciale instantie om deze extreemrechtse mythe in stand te houden: het International Tribunal of Natural Justice (ITNJ).

De chief justice van dit ‘gerechtshof’ heet Sir John Branagh, die zich ook Marguis de Segre, Count of Bague en Count de Bauge et de Fontevrault noemt. Branagh verschijnt op de New Earth Project-evenementen van Stone op Bali, gehuld in toga – wat gezien het Indonesische klimaat best warm zal zijn. Maar hoe indrukwekkend dit ook mag overkomen op de argeloze New Age-enthousiasteling, Branagh is niet meer dan een simpele notaris afkomstig van het Australische Norfolk Island. Hij meet zich de status van jurist aan op basis van een bij een postorderbedrijf gekocht diploma.

Over de chief counsel van het ITNJ kunnen we kort zijn. Dat is Robert David Steele, de voormalige CIA-agent die de mythe rond Pizza Gate verspreidde, schreef dat kinderen massaal naar de planeet Mars worden vervoerd om daar dwangarbeid te doen en volgens voormalig Cicada 3301-medewerker Arturo Tafoya erg close was met Thomas Schoenberger. Kortom, dezelfde Robert David Steele die volgens het anti-Q-netwerk nauw bij het ontstaan van QAnon betrokken was.

Alleen al de medewerkers van Stoneʼs gerechtstheater laten zien wat hij werkelijk is: een ordinaire oplichter die duizenden mensen weet te misleiden met in New Age-drek gemarineerde complotverhalen.

Sabmyk

De rol van Sacha Stone onderstreept het in deel 1 van deze serie beschreven scenario, waarin de nalatenschap van de Q Clearance Patriot zich verder door de New Age-beweging zal vreten. Een andere mogelijkheid is dat de sekte deels of geheel door een derde partij zal worden overgenomen. Daar lijkt al een poging toe ondernomen te zijn.

Gregory Davis, een journalist van het Britse antiracistische tijdschrift Hope Not Hate, deed onderzoek naar Telegram, het communicatieplatform waar leden van de Q-sekte vaak naar zijn uitgeweken sinds de zuivering van Twitter. Davis vond voor QAnon kenmerkende desinformatie bij een groot aantal Telegram-accounts van extreemrechtse organisaties. Opvallend genoeg bleek geen van die organisaties echt te bestaan, terwijl de accounts ervan wel iedere dag duizenden nieuwe volgers kregen. Er verschenen op Telegram niet minder dan 136 kanalen, in het Engels, Duits, Japans en Koreaans. De grootste daarvan, het Great Awakening-kanaal, bevestigde een connectie met QAnon. Het bracht Gregory Davis tot het vermoeden dat iets of iemand bezig was met het wegkapen van miljoenen QAnon-volgers.

Davis volgde het spoor naar websites en Facebook-accounts van een genootschap dat zich The Society of Shawunawaz noemde, naar een prinses Ameli Aechemenes en naar een Messiaanse figuur met de naam Sabmyk, die in de ‘profetieën van Noach’ zou zijn voorspeld. Niemand had ooit van hem gehoord, maar de diverse Telegram-accounts kregen binnen de kortste keren een miljoen volgers, wat veelal verknochte leden van de Q-sekte waren. Hulde voor de inlichtingendienst van Twitter, want die leek al snel door te hebben dat er iets in verband met QAnon speelde. Het Sabmyk-account werd in ieder geval reeds in een vroeg stadium door Twitter geblokkeerd, nog voordat het artikel van Gregory Davis was verschenen.

Centraal in deze kakelverse mythologie staat Shawunawaz, ‘het zwaard van de Orion Koningen van Atlantis, afkomstig uit de aloude Atmumra Dynasty’ (wat doet denken aan de eerder genoemde Spear of Destiny). Het wordt nog vreemder, want het zwaard van Shawunawaz zou in handen zijn gekomen van de filantroop George Soros. Dat wil zeggen: de door Q vervloekte Soros. Op Facebook-accounts van Sabmyk en The Society of Shawunawaz verscheen een uitnodiging voor een gebeurtenis in Praag in de jaren negentig, met een foto van Soros, samen met de voormalige Tsjechische president Václav Havel. Ernaast stond een tekening van het zwaard van Shawunawaz, gemaakt door Helmut Meyer-Storzel, een Duitse kunstenaar waar nog nooit iemand van gehoord had. Op Facebook verschenen daarnaast volstrekt onbekende tekeningen van het zwaard die zouden zijn gemaakt door Pablo Picasso en Max Ernst. Ze werden als vervalsingen ontmaskerd.

Soros was zo vriendelijk om ‘het zwaard’ te overhandigen aan prinses Ameli Aechemenes. Voordat we verder gaan met ‘de prinses’ valt op dat Soros hier opeens naar voren komt als een geschikte vent, terwijl hij zoals gesteld voor QAnon het absolute kwaad vertegenwoordigt. Het past echter geheel in het bekende patroon dat deze inconsequentie geen enkele belemmering vormde voor Q freaks om in het Sabmyk-verhaal mee te gaan. Slechts een enkeling had er moeite mee, zoals uit een bericht blijkt dat Gregory Davis ontving:

They try to split us now from @SABMYK , but we are not that stupid as you think Soros! We are QAnon #WWG1WGA !!! THIS IS SPARTA and THIS IS @SABMYK ! We stay together! You can’t devide us!’

Prinses Ameli Aechemens werd op websites en Facebook voorgesteld als een 55 jaar oude feministe en kunstenares, afkomstig uit een antiek Perzisch geslacht. Ze zou het door Soros overhandigde zwaard in stukjes gezaagd hebben om die in haar kunstwerken te verwerken. De enige van de prinses verschenen foto bood weinig informatie, omdat ze daar in niqab gehuld was zonder dat er ook maar iets herkenbaar was (al werd opvallend genoeg de indruk gewekt dat ze zwanger was). De enige aanknopingspunten waren handschoenen en een handtasje, al schieten we daar ook niet veel mee op. De witte stipjes op een rode ondergrond refereren aan de op internet aan haar toegeschreven kunstwerken. Daarnaast is de bekende televisiemast van Berlijn zichtbaar op de achtergrond – wat zoals we binnenkort zullen zien wel degelijk een indicatie was; het is geen toeval dat die foto daar genomen werd…

Volgens Prinses Ameli was de ‘profeet der profeten’ en ‘leider der leiders’ Sabmyk op 21 december 2020 tot consciousness gekomen. Dit werd geïllustreerd met afbeeldingen van aan de ‘Messias’ toegeschreven Signs of Sabmyk, zoals littekens op handen en zeventien (het Q- getal) V-vormige littekens op armen en lichaam. Geen gelegenheid werd gemist om het verhaal nóg sappiger te maken. Zo werden zowel de eind 2020 op verschillende plaatsen op aarde door grapjassen geplaatste metalen monolieten als de strenge winter in Texas met de ‘bewustwording’ van Sabmyk in verband gebracht.

Sebastian Bieniek

In maart ging het opeens snel. Eerst verscheen rond 14 maart de video Sabmyk -The Lord Is Here op YouTube. Een Messias-achtige figuur trok daarin te paard op om zijn openbaring aan de wereld kenbaar te maken. Met op de achtergrond een vet Amerikaans klinkend commentaar, dat regelrecht uit de QAnon-keuken afkomstig leek te zijn. De video eindigde na een minuut met een hysterisch klinkend It’s him! Het was te vreemd voor woorden.

Een week na het verschijnen van Sabmyk, The Lord Is Here meldde The Guardian dat Hope Not Hate-journalist Gregory Davis de persoon die erachter zat had ontmaskerd. Davis volgde twee sporen. Kunstwerken die op Ebay te koop werden aangeboden van kunstenaars met een onduidelijke identiteit, en een verwijderde, doch in een internetarchief verborgen gebleven website over een kunstenaar die in 1999 een performance deed door V-vormige littekens in zijn lichaam te snijden, wat destijds een profetic ceremony werd genoemd. Beide sporen voerden Davis naar de uit Polen afkomstige, doch in Berlijn gevestigde Sebastian Bieniek, een kunstenaar die van verschillende identiteiten gebruik maakte, zo stelde Gregory Davis tegenover The Guardian.

In het artikel werd verder verwezen naar het in 2011 verschenen boek RealFake van Bieniek, dat als volgt – wellicht door hem zelf – werd aangeprezen: ‘In the three-part structure of the book, Bieniek relates the fake, the group and the mass to the mythical and scientific terms light, energy, dynamics and structure. He believes that he can refute Einsteinʼs theory of relativity or Darwinʼs theory of evolution.’

Niemand kon Bieniek van bescheidenheid betichten…

Laquan R. Sorey

De dag nadat Bieniek was ontmaskerd in The Guardian verschenen er tal van Sabmyk-video’s op YouTube. Meestal kort, maar daarom niet minder merkwaardig. In een aantal daarvan was het naakte lichaam te zien van een donker getinte man dat bezaaid was met littekens. Littekens op zijn handen toonden enige overeenkomst met de eerder geplaatste illustraties over de Signs of Sabmyk.

Een van de video’s toonde een detail van een rijbewijs waarop de naam Laquan R. Sorey leesbaar was. Een niet alledaagse naam, maar er schijnt in de VS iemand met die naam te wonen, in Newark, New Jersey om precies te zijn. De aangetroffen informatie suggereerde verder dat Laquan R. Sorey in 2011 gearresteerd werd. De mugshot leek op de foto van het rijbewijs dat op YouTube verscheen. Het is echter onmogelijk om dat te verifiëren, want de op 14-3-2021 geplaatste video’s waren een dag later alweer verdwenen. Waarschijnlijk werden ze niet door YouTube zelf verwijderd, want eerder geplaatste Sabmyk-video’s staan daar nu nog wel. Kennelijk werden ze verwijderd door degenen die ze hadden geplaatst.

De persoon op het rijbewijs had in ieder geval geen enkele uiterlijke gelijkenis met Sebastian Bieniek. Desgevraagd had Gregory Davis geen idee wat hij met Laquan R.Sorey aan moest.

Het is natuurlijk goed mogelijk dat een malloot aandacht wilde genereren door mee te liften op de commotie rond Sabmyk; er verschenen eerder al video’s van littekens op handen. De timing viel echter op, want de video’s verschenen zoals gesteld een dag nadat het artikel over Bieniek in The Guardian was verschenen. Bovendien zou de volgende dag het tweede artikel van Gregory Davis over Sabmyk/Bieniek op de website van Hope Not Hate geplaatst worden.

Vincent van Volkmer

In dat tweede artikel ging Davis nader in op de identiteiten waar Bieniek zich van bediende. Zonder uitzondering waren die van niet-bestaande kunstenaars. Genoemde prinses Ameli Aechemenes was er een van. De op de website en Facebook-pagina’s van The Society of Shawunawaz genoemde kunstenaar Helmut Meyer-Storzel een andere. Dat laatste stond niet in zijn artikel, maar heeft Davis me persoonlijk laten weten.

Bieniek hield het daar niet bij. Davis noemde een van de andere door Bieniek bedachte identiteiten als die van Vincent van Volkmer. Dat zou een 87-jarige kunstenaar zijn die in Berlijn op exposities en corona-demonstraties verscheen. Er staan inderdaad verschillende foto’s van een Vincent van Volkmer op internet. Evenmin als bij de Ameli Aechemenes-foto valt er echter iets te identificeren, want de figuur die Van Volkmer moet voorstellen is uitgedost als een bij (hij draagt een bordje waar ‘free the bees’ op staat), waarbij zijn gezicht onherkenbaar blijft.

Een zekere Martin Schimansky ging op onder meer Reddit zo ver om te beweren dat Van Volkmer bitcoin heeft uitgevonden en zich daartoe de identiteit van de Japanner Satoshi Nakamoto had aangemeten. Die naam wordt inderdaad vaak in verband gebracht met het ontstaan van bitcoin. Er wordt echter ook aan getwijfeld of Nakamoto wel echt bestaat. Er zijn mensen die menen dat er een hele groep achter schuilgaat, terwijl er ook wordt beweerd dat Nakamoto in werkelijkheid Tesla-baas Elon Musk is.

Een connectie tussen Sabmyk, Bieniek en bitcoin? Het moet niet gekker worden. Dat werd het ook niet, want navraag bij Gregory Davis leerde dat Martin Schimansky ook al een door Sebastian Bieniek verzonnen identiteit is.

Hoewel hij meent het brein achter Sabmyk gevonden te hebben, tast Gregory Davis in het duister over de beweegredenen van Sebastian Bieniek. Davis houdt de mogelijkheid open dat Bieniek zich daadwerkelijk in de rol van Messias zag, maar ook dat de kunstenaar uit Berlijn door narcisme werd gedreven. Dat hij een psychiatrisch geval is gaf Bieniek zelf toe tijdens een interview dat hij begin dit jaar afstond aan media in Turkije (hij kreeg daar een zekere bekendheid omdat hij in 2019 de poster ontwierp van het Istanbul Film Festival). Toen zei hij aan een dissociatieve persoonlijkheidsstoornis te lijden.

Davis had geen flauw idee wat Bieniek met Sabmyk gedaan zou hebben als hij niet was ontmaskerd. Wel legde hij een verband met Q, omdat die evenals Bieniek vanuit de anonimiteit opereerde. Daarmee opende Davis zowaar de deur naar de bizarre mogelijkheid dat QAnon eveneens aan het doorgeschoten narcisme van een kunstenaar is ontsproten…

Davis kwam tot de slotsom dat de geschiedenis rond Sabmyk leert hoe eenvoudig het is om via sociale media te bedriegen en te manipuleren. Daar heeft hij zeker een punt, want Bieniek wist wereldwijd toch maar even snel een miljoen leden van de Q-sekte aan zich te binden. Dat is een les voor de toekomst, want sluit maar eens uit dat zoiets nog een keer gebeurt. Met miljoenen QAnon-volgers die met de ziel onder de arm lopen sinds Trump uit het Witte Huis is verdwenen en Q Drops uitblijven, valt geen enkel scenario bij voorbaat uit te sluiten. Zeker niet zolang de pandemie voor omstandigheden blijft zorgen waarbinnen complottheorieën goed gedijen.

Met zijn tweede artikel leek het Sabmyk-boek voor Gregory Davis gesloten te zijn, maar of de miljoen volgers van Sabmyk-accounts dat ook zo voelden is maar de vraag. Het Q-volk heeft zich niet uit het veld laten slaan door de loze voorspellingen van Q, dus waarom wel door de onthullingen van een Britse journalist?

Bieniek gooide ook niet zomaar de handdoek in de ring. Er volgde aanvankelijk geen bekentenis dat hij achter prinses Ameli Aechemenes zat, al deed hij na het laatste artikel van Davis wel voorkomen dat ‘zij’ zich van Sabmyk distantieerde. Tussen 23-3 en 25-3 schreef hij in drie posts het volgende op ‘haar’ Facebook-pagina:

  • Power of Destruction? Know only I.
  • Never believe in SABMYK. They have stolen the truth.
  • Repent.

Begin april liet Bieniek nogmaals van zich horen, dit keer echter niet verscholen achter een door hem gecreëerde identiteit, maar via een manifest onder zijn eigen naam, dat uit 74 pagina’s onsamenhangende teksten bestond. Slechts hier en daar schoot de lezer daar iets mee op. Zo werd duidelijk waar hij de naam Sabmyk op baseerde. Het was een samenvoegsel van de Poolse (bij)naam Sabek en Poolse woord Smyk, dat zoveel betekent als schurk. Verder was er nauwelijks door de tekst heen te komen. Gregory Davis had het naar aanleiding hiervan geheel gehad met Bieniek. Hij leek er spijt van te hebben aandacht aan hem te hebben besteed. Er resteerde echter iets waar Davis niet lang bij had stilgestaan…

Baden Baden

Op de website van The Society of Shawunawaz bestaat de enige contactinformatie uit een adres in het Duitse Baden Baden. Davis noemde dit in zijn eerste artikel over Sabmyk, maar zag geen reden om verder iets met dat adres te doen. Bieniek had een adres nodig en koos er zomaar een, daar hield Davis het op.

Als Bieniek zomaar een adres had gekozen had het echter voor de hand gelegen dat hij het adres van een groenteboer of zoiets had gekozen. Google Maps leerde echter dat het adres op de website van The Society of Shawunawaz aanmerkelijk specifieker was, want het leidde naar de plaatselijke afdeling van AMORC. Dat wil zeggen, naar de rozenkruisers-stroming die al eerder werd genoemd, omdat Thomas Schoenbergers idool de Graaf van Saint Germain er als een ‘verheven meester’ wordt gezien. Uiteraard een interessante samenloop van omstandigheden. Exploreerde Bieniek alvorens met Sabmyk te beginnen het Q-landschap en zag hij daar Thomas Schoenberger rondlopen?

Omdat het erg eenvoudig was het adres in Baden Baden na te trekken ligt het voor de hand dat menigeen dat zou doen na het lezen van het artikel in Hope not Hate. Daardoor leek het op een breadcrumb en wekte het geheel de indruk van een spel. Bieniek gaf in zijn manifest aan dat games erg belangrijk voor hem zijn, en dat brengt ook het spelkarakter van Cicada 3301 en QAnon in herinnering.

Bieniek is bekend met Baden Baden, zoveel is duidelijk. In 2007 maakte hij een film die zich in deze stad afspeelt. Verder staan op de Facebook-pagina van prinses Ameli Aechemenes foto’s van Baden Baden met eronder de tekst ‘Chillout and work in Baden Baden.’ Die werden op 4-8-2020 geplaatst en er zaten ook twee foto’s van het AMORC-gebouw tussen. Een maand geleden schreef de ‘prinses’ op Facebook: ‘The Society shall soon celebrate its 110th anniversary. See you next year in Baden Baden!’

Bieniek deed er dus alles aan om het spoor naar AMORC in Baden Baden te laten leiden, maar het blijft onduidelijk waarom. Zijn begin april verschenen manifest gaf daar evenmin uitsluitsel over. Alle reden dus voor een telefoontje naar AMORC in Baden Baden. Daar leek men aanvankelijk nogal verbaasd, maar er werd bevestigd dat het door The Society of Shawunawaz opgegeven adres inderdaad van AMORC was. Een paar weken later belde ik nogmaals. Toen zei de vertegenwoordiger van AMORC een brief naar Google te hebben gestuurd om tegen de gang van zaken te protesteren.

Nadat de artikelen in The Guardian en het tweede stuk van Gregory Davis waren verschenen belde ik voor de derde en vooralsnog laatste keer, om AMORC te informeren dat de naam van de persoon achter Sabmyk ondertussen bekend was. Er leek nauwelijks interesse voor te bestaan en het werd dan ook een erg kort gesprek. Als er inderdaad een brief naar Google is gegaan, heeft die weinig uitgehaald, want de website van The Society of Shawunawaz is ook nu nog eenvoudig te vinden met de zoekmachine.

Intussen werden de conclusies van Gregory Davis over Sabmyk in de VS met een zekere scepsis ontvangen door het anti-Q-netwerk. Omtrent Sabmyk had men daar een bredere context verwacht dan slechts een enkele kunstenaar in Berlijn. Het anti-Q-netwerk ontving echter, uit een onduidelijke richting, een heel andere lezing omtrent de gebeurtenissen. Die geldt als bijzonder en mag hier daarom niet onvermeld blijven, al riep de vertegenwoordiger van het anti-Q-netwerk op om ook in dit geval sceptisch te zijn. In die lezing was Sabmyk een onderneming van Europese inlichtingendiensten om volgelingen van de Q-sekte te deradicaliseren door hen van kwaadaardige rozenkruisers (lees: I AM Activity) naar meer onschuldige rozenkruisers (lees: AMORC) te leiden. De rol die het anti-Q-netwerk aan I AM Activity toekent werd hier nogmaals bevestigd.

Barron Trump

Tenslotte viel nog iets anders op met betrekking tot Sabmyk. Wie op dat woord zoekt op YouTube vindt merkwaardig genoeg onder de eerste zoekresultaten een video over Barron Trump, de 15-jarige zoon van Donald J. en Melania Trump. Toeval? Of zitten gebruikers van YouTube die op Sabmyk zoeken ook achter informatie over Barron Trump aan? Maar waarom dan?

Op 23 januari 2019 werd via het Twitteraccount @Kabamur_Taygeta een bericht verstuurd over Barron Trump, met in de eerste zin een naam die de lezer ondertussen bekend voor zal komen: ‘Itʼs said that Master St. Germain will lead a ʻNew Atlantisʼ into the Golden Age. Barron is quiet now, but he will become very well known and do great things. He has one of the highest IQʼs the world has ever seen.’

Kabamur_Taygeta pretendeert informatie van het ‘Pleiadian Collective’ door te geven. Een gek dus. Maar wel een gek met 56,8 K volgers. Bovendien kreeg zijn bericht over Barron Trump een retweet van Ines Knauss. Wie dat is? De zuster van Melania Trump.

Zijn we er hiermee aan het einde gekomen van het overzicht van de duistere achtergronden van QAnon? Nee, wat resteert is de internationale context waarbinnen een en ander is ontstaan. Dat is het onderwerp van het derde en laatste deel van deze artikelenserie.

Één reactie op “De duistere achtergronden van QAnon – deel II”

Petje af, wat een speurwerk. Ik vrees dat mevrouw Ossebaard dit niet allemaal kan volgen en zolang ze een boterham verdiend aan de chaos, zal ze het ook niet proberen…. Ik vrees dus dat er voorlopig geen einde komt aan de geldingsdrang van narcistische psychopaten, totdat de kennis waarmee deze afwijking in een vroeg stadium herkent wordt, gemeengoed is wereldwijd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.